วันจันทร์, 18 มกราคม 2564

ออกตรวจหน่วย

01 ธ.ค. 2020
61
.
“ผบ.รุ่ง” พลตรีชิษณุพงศ์ รอดศิริ ผบ.มทบ.17 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.17 กาญจนบุรี
และ เยี่ยมการประกอบอาหารของ โรงประกอบเลี้ยง และ เรือนจำ มทบ.17
พร้อมแนะนำให้หน่วยฝึกทหารใหม่ ได้มีการปฎิบัติตาม นโยบายของกองทัพอย่างเคร่งครัด ในการดูแล การฝึก และการลงโทษต่างๆ
error: Content is protected !!