วันพุธ, 27 มกราคม 2564

ทูต-ทูตทหาร เช็กฯ เยือนกลาโหม คุย “รองชู” เดินหน้า ร่วมมือ”อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ”

พล.อ.ชูชาติ บัวขาว รอง ปลัดกห. ได้ต้อนรับ นาย Marek Libricky) เอกอัคราชทูตสาธารณรัฐเช็ก ประจำประเทศไทย
โดยได้หารือร่วมกันในความร่วมมือของทั้งสองประเทศด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
โดยกำหนดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และเทคโนโลยี เพื่อมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองและผลิตเชิงธุรกิจด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
พล.อ.ชูชาติ ได้กล่าวชื่นชมความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศและความสัมพันธ์ด้านการทหาร โดยเฉพาะระหว่างกองทัพอากาศที่มีการแลกเปลี่ยนการเยือน และความร่วมมือในหลายระดับอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งคณะกรรมการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างไทยกับเช็ก จะอำนวยการ ประสานงานและติดตามความคืบหน้าด้านความร่วมมือของทั้งสองประเทศ
ฝ่าย สาธารณรัฐเช็กฯ ได้ขอบคุณสำหรับการต้อนรับ และชื่นชมความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศ
ในส่วนทางด้านการทหารนั้น กองทัพอากาศได้มีการฝึกร่วมและพัฒนายุทโธปกรณ์ร่วมกันและเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างไทยกับเช็ก ที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างไทยกับเช็ก
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป
error: Content is protected !!