วันพฤหัสบดี, 28 มกราคม 2564

“ลุงตู่” หนุน เด็กๆแต่งชุดนักเรียน สิ้นเปลืองน้อย

“ลุงตู่” หนุน เด็กๆแต่งชุดนักเรียน
สิ้นเปลืองน้อย
ชี้ ช่วยสังเกตง่าย หากเกิดอันตรายในที่สาธารณะ
หนุนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
.
พลเอกประยุทธ์ พูดคุยกับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสามเสน โรงเรียนพญาไท และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโครงการพัฒนาสื่อเสมือนจริง (AR) เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และโครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย การอ่าน การเขียน เรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย …ที่ทำเนียบฯ
โดยใช้เทคโนโลยีประยุกต์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน ให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสุข ความสนุก ในการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ผ่านสื่อเสมือนจริง (AR)
พลเอกประยุทธ์ ย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ว่า เป็นการถ่ายทอดให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของประเทศชาติ เกิดความรักและความกตัญญูต่อประเทศชาติ สร้างความเป็นปึกแผ่นของประเทศเพราะเยาวชนคืออนาคตสำคัญของชาติ
และได้ กล่าวถึงเครื่องแบบนักเรียนว่า มีวัตถุประสงค์หลายประการ ส่วนหนึ่งคือ เครื่องแบบนักเรียน ยังช่วยน้องๆนักเรียน ทำให้เป็นที่สังเกตได้ง่าย หากเกิดเหตุอันตรายในที่สาธารณะ
นอกจากนี้ ยังสิ้นเปลืองน้อยกว่าการแต่งชุดไปรเวท ที่อาจจะต้องมีหลายชุดด้วย
ก่อนร่วมถ่ายรูปเซลฟี่ร่วมกับนักเรียน พร้อมชูสัญลักษณ์I love you และกล่าวคำว่า สู้ สู้ เป็นการให้กำลังใจให้ทุกคน
ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!