วันอาทิตย์, 17 มกราคม 2564

กบว.ทัพเรือ จัด“เพลงของพ่อ พรของพ่อ”  เปิดเพลงพระราชนิพนธ์ ตลอดทั้งเดือน ธค. กิจกรรม เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รำลึก “ในหลวง ร.9”

พลเรือเอก พงศกร กุวานนท์ หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา และประธานคณะกรรมการบริหารข่าวสารวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ พร้อมด้วย พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ
พลเรือโท กฤษดา ประพฤติธรรม
เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ แถลงข่าวกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
“เพลงของพ่อ พรของพ่อ”
โดยมี คุณปัณณวิชญ์ อาภาศิลป์
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด คุณสมภพ โกมลวนิช
รักษาการรองกรรมผู้จัดการ บริษัท วิช๑๐๖ ในกลุ่มบริษัทเซิร์ช จำกัด และ
คุณปริญญ์ หมื่นสุกแสง กรรมการผู้จัดการ บริษัท คูลลิซึ่ม จำกัด ร่วม
ที่ ห้องรับรองนายทหารสัญญาบัตร ราชนาวิกสภา
โดยมี แพนเค๊ก เขมนิจ จามิกรณ์โฆษกพิเศษกองทัพเรือ ร่วมเป็นพิธีกร กับ เรือเอก มนตรี สอนใจดี ผู้จัดรายการของ สทร.
ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ได้รับการยกย่องว่าทรงเป็นคีตกวี และนักดนตรีที่ชาวโลกยกย่อง
ทรงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรี ทรงพระราชนิพนธ์เพลง แยกและเรียบเรียงเสียงประสาน ทรงเป็นครูสอนดนตรีแก่ข้าราชบริพารใกล้ชิดและทรงซ่อมเครื่องดนตรีได้ด้วย
ตลอดจนทรงเชี่ยวชาญในศิลปะแขนงต่างๆ อย่างแท้จริง สมกับที่พสกนิกรชาวไทยน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา “อัครศิลปิน”
กิจกรรม “เพลงของพ่อ พรของพ่อ” นั้นจะจัดขึ้นตลอดห้วงเดือนธันวาคม 2563 โดยการเปิดบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาล 9 พร้อมทั้งเล่าประวัติ ที่มา ข้อคิด และคำสอนจากเนื้อเพลง ร่วมถึงเผยแพร่พระราชกรณียกิจต่างๆ ผ่านทางคลื่นสถานีวิทยุในเครือกองทัพเรือ
error: Content is protected !!