วันอาทิตย์, 17 มกราคม 2564

Uncle Joe-Uncle Tu

30 พ.ย. 2020
74
“บิ๊กตู่” สั่งกองทัพ วิเคราะห์ ติดตามนโยบายความมั่นคง-การทหาร ของสหรัฐอเมริกา หลัง”Joe Biden”ชนะเลือกตั้ง เตรียมนั่ง ประธานาธิบดี
เล็งขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงและระดับกระทรวงกลาโหมในอนาคต
สั่งเตรียมการประชุม ADMM รมว.กลาโหม Asean ครอบคลุมในทุกมิติ เข้มปม ความมั่นคงของภูมิภาค ความร่วมมือ สร้างความเข้มแข็งของอาเซียน- ความร่วมมือด้านการทหาร ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ -ภัยคุกคามรูปแบบใหม่
.
พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงผลการประชุมสภากลาโหม ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม สั่งหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ ติดตามและเตรียมสนับสนุนการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 14 (14th ADMM) และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 7 (7th ADMM-Plus) ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม ที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ผ่านระบบทางไกล
โดยขอให้การเตรียมข้อมูลการหารือให้ครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคงของภูมิภาค และส่งเสริมความร่วมมือ
ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนในภาพรวม โดยเฉพาะการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการทหาร ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ขณะเดียวกันให้ผลักดันความร่วมมือที่มีอยู่เดิม และกรอบความร่วมมือใหม่ๆ ที่เป็นผลประโยชน์ของประเทศไทย ที่อาเซียนต้องร่วมมือกันรักษาเสถียรภาพในภูมิภาค เพื่อป้องกันการเผชิญหน้าในภูมิภาค และเพิ่มพูนความร่วมมือที่เป็นประโยชน์แก่อาเซียนในภาพรวมไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ การต่อต้านการก่อการร้ายความมั่นคงทางทะเล และการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
นอกจากนี้ ให้ติดตามนโยบายด้านความมั่นคงและทางทหาร หลังการเลือกตั้งทั่วไปของสหรัฐอเมริกา เพื่อพิจารณาส่งเสริมและขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงและระดับกระทรวงกลาโหมในอนาคต
โดยต้องคำนึงถึงความเป็นแกนกลางของอาเซียน ตลอดจนผลประโยชน์ของชาติระยะยาวเป็นสำคัญ
ขณะเดียวกันให้ทุกหน่วยคงความต่อเนื่องในการคุมเข้มการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนภาคตะวันตกจากประเทศเมียนมา ให้เพิ่มความเข้มข้นงานข่าวเครือข่ายขบวนการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย และเพิ่มความถี่การลาดตระเวนสกัดกั้นตามช่องทางธรรมชาติมากขึ้น
สำหรับ พื้นที่ชั้นใน ให้ประสานการทำงานร่วมกับ กอ.รมน. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง แรงงานจังหวัด และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ คุมเข้มการผ่านแดนและมาตรการทางสาธารณสุขควบคู่กับการทำลายเครือข่ายขบวนการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มาจากบุคคลลักลอบผ่านแดน ทั้งนี้ห้ามเจ้าหน้าที่รัฐ เข้าไปเกี่ยวข้องหรืออยู่เบื้องหลังขบวนการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด
ในภาพอาจจะมี 2 คน
error: Content is protected !!