วันจันทร์, 25 มกราคม 2564

ยึดวิธี ตามธรรมเนียมทหาร !

30 พ.ย. 2020
61
“บิ๊กตู่” สั่ง ห้ามลงโทษทหาร เกินกว่าเหตุ ด้วยวิธีที่ไม่เป็นไปตามธรรมเนียมทหาร
คุมเข้ม เรือนจำทหารให้รัดกุม เพิ่มกล้องวงจรปิด หลังเกิดเหตุ พลทหารผูกคอตายในเรือนจำ
สั่ง ผบ.เหล่าทัพ-ผู้บังคับบัญชา ยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นแบบอย่างที่ดีต่อใต้ผู้บังคับบัญชา
.
.
พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงผลการประชุมสภากลาโหม ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กำชับหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการเหล่าทัพ เรื่องการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ให้ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
โดยให้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และประชาชนทั่วไป
สำหรับการลงโทษทหารทางวินัย ห้ามใช้ความรุนแรงและกระทำการเกินกว่าเหตุเด็ดขาด
รวมถึงให้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเรือนจำทหารให้รัดกุม เพิ่มกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่สำคัญ และห้ามลงทัณฑ์ทหารด้วยวิธีที่ไม่เป็นไปตามแบบธรรมเนียมทหารเป็นอันขาด
ส่วนการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ขอให้มีการสำรวจสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงและมองไปข้างหน้า ปฏิรูปกองทัพทั้งระบบโครงสร้าง ระบบกำลังพล ระบบงบประมาณ และการบริหารจัดให้มีขนาดที่ความเหมาะสม ทันสมัย และมีความอ่อนตัว รองรับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงของโลกและภูมิภาค และภารกิจภัยคุกคามของประเทศที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและมีความหลากหลายมากขึ้น
พร้อมนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในทุกระบบงานให้มากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการปฏิบัติการทางทหาร เร่งพัฒนาระบบงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ให้เข้ากับระบบงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ สู่การพึ่งพาตนเอง
โดยพิจารณานโยบายการตัดสินใจ “สร้างหรือซื้อ” , นโยบายชดเชยในกรณีซื้อจากต่างประเทศ , มาตรฐานทางทหาร , การสร้างนวัตกรรม และระบบการพัฒนางานวิจัย สู่สายการผลิตใช้ในราชการ และเชิงพาณิชย์ ซึ่งการขับเคลื่อนเดินหน้าปฏิรูปดังกล่าว ขอให้เน้นความร่วมมือ
ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนภายในประเทศ ด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและภูมิปัญญาไทยเป็นหลัก เพื่อลดภาระงบประมาณ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การพึ่งพาตนเอง และการส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศทั้งด้านการป้องกันประเทศและการประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์ที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน
error: Content is protected !!