วันพฤหัสบดี, 28 มกราคม 2564

“ในหลวง-พระราชินี”พระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร แก่ 1,306 นศ.วปอ.62 -วิทยาลัยเสธ.ทหาร-วิทยาลัยการทัพ -รร.เสธ.เหล่าทัพ

29 พ.ย. 2020
208
“บิ๊กตู่-ผบ.เหล่าทัพ” เข้าเฝ้า
“ในหลวง-พระราชินี”
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร แก่ 1,306 นศ.วปอ.62 -วิทยาลัยเสธ.ทหาร-วิทยาลัยการทัพ -รร.เสธ.เหล่าทัพ
ในหลวง ทรงแนะ ทหาร -พลเรือน
ต้องเข้าใจความมั่นคง ให้ถูกต้องตรงกัน ปฏิบัติหน้าที่ ด้วย อุตสาหะ เข้มแข็ง รอบคอบ ระมัดระวัง สุจริต บริสุทธิ์ใจ ยึด ความมั่นคงของประเทศชาติและผลประโยชน์ของประชาชน เป็นเป้าหมาย
.
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม นำผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สำเร็จการศึกษา จาก วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ. โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ทหารเรือ และ ทหารอากาศรับพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตรประกาศนียบัตร รวม 1,306 คน เมื่อเวลา 18:00 น. วันนี้
โดยมี พลเอกชัยชาญ ช้างมงคลรมช.กลาโหม พลเอกณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ..
พลเรือเอกชาติชาย ศรีวรขาน ผบ.ทร. พลอากาศเอกแอร์บูล สุทธิวรรณ ผบ.ทอ. ร่วมเข้าเฝ้าฯด้วย
ในการนี้ได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า. ในการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศนั้น จะประสบความสำเร็จได้ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนทุกฝ่าย ที่ปฎิบัติหน้าที่ของตน อย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ ให้งานทุกด้านของชาติดำเนินก้าวหน้า พร้อมกันไป
ท่านทั้งหลาย ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน จึงจำเป็นต้องเข้ารับการศึกษาอบรมเป็นพิเศษ ในสถาบันการรักษาความมั่นคงระดับสูงของชาติ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในสรรพวิทยาการเกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงอย่าง ถูกต้องตรงกัน เพื่อทำให้แต่ละคนสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนให้ประสานส่งเสริมกับงานของทุกคนทุกฝ่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ
ถ้าทุกท่านพร้อมใจกันปฏิบัติดังนี้ด้วยความอุตสาหะ เข้มแข็ง รอบคอบระมัดระวัง และด้วยความสุจริต บริสุทธิ์ใจ โดยมีความมั่นคงของประเทศชาติและผลประโยชน์ของประชาชนเป็นเป้าหมายร่วมกัน ก็หวังได้ว่าชาติบ้านเมืองของเราจะอาจดำรงมั่นคงอยู่ด้วยความวัฒนาผาสุก”
:ข่าวราชสำนัก Thaipbs
error: Content is protected !!