วันพฤหัสบดี, 28 มกราคม 2564

นราธิวาส น้ำท่วมแล้ว !!

ทหารสีน้ำเงิน
เข้าพื้นที่ สุไหง โก-ลก, สุไหง ปาดี
ช่วยชาวบ้าน ขนของหนีน้ำ
.
ทหารชุดบรรเทาสาธารณภัย จากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41( นพค.41 )สนภ.4 นทพ./ศบภ. นพค.41 สนภ.4 นทพ. นำ รถยนต์บรรทุกตรวจการณ์ เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชน เคลื่อนย้าย สิ่งของ เข้าที่ปลอดภัย ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ของเเม่น้ำสายสุไหงโกลก ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ ชุมชน ท่าโรงเลื่อย ท่าประปา อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส
พร้อมนำ เวชภัณฑ์ยาโคลไทรมาโซล ครีม รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา น้ำกัดเท้า แจกจ่ายให้กับราษฎรจำนวน 50 ครัวเรือน
นอกจากนี้ ยังไปให้ความช่วยเหลือประชาชน เคลื่อนย้าย คน สัตว์ สิ่งของ เข้าที่ปลอดภัย ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย กรณีน้ำป่าไหลหลากจาก เทือกเขาตะเว เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ ม.7 บ้านโคกสะตอ ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ด้วย
error: Content is protected !!