วันอาทิตย์, 17 มกราคม 2564

ใน “ราบ 11” มีอะไร??

29 พ.ย. 2020
159

หลังจากที่ ร.11 รอ. ย้ายโอนจาก ทบ. มาเป็นหน่วยในพระองค์ และ เรียกว่า
“ร.11มหด.รอ.” กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ …..และเป็น เขตพระราชฐานในพระองค์ (บางเขน) แล้ว
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ในการช่วยเหลือประชาชน

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ขึ้น เพื่อฝึกอบรมจิตอาสา 904 ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปขยายผล ต่อยอด ปฏิบัติงานเป็นจิตอาสา 904 ให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม
.
โดยได้พระราชทานพื้นที่กว่า 205 ไร่ ในเขตพระราชฐานในพระองค์ (บางเขน) ที่ตั้งของ ร.11มหด.รอ. มีที่ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงเทพมหานคร การขนส่งสาธารณะที่สะดวก และอยู่ในย่านเศรษฐกิจ จัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904

สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ภาคปฏิบัติในเรื่องหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่
และฝึกแก้ไขปัญหายามเกิดสาธารณภัย สำหรับข้าราชบริพาร และครอบครัว รวมทั้ง ประชาชน จิตอาสา 904 ซึ่งในอนาคตอันใกล้ จะเปิดให้ประชาชนและนักเรียนผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมอีกด้วย

:รร.จิตอาสาพระราชทาน

error: Content is protected !!