วันอังคาร, 19 มกราคม 2564

ฝึกร่วมหน่วยทหารรักษาพระองค์ !

“บิ๊กแก้ว” พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อม บิ๊กไก่ พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เสนาธิการทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยม การฝึกร่วมหน่วยทหารรักษาพระองค์ (กฝร.รอ.)เหล่าทัพ ปี2564
และดูการฝึกของ นักเรียนนายร้อยเหล่าทัพ ชั้นปีที่1 และ ชั้นปีที่ 2 ที่มาร่วมฝึก กฝร.รอ. ที่ รร.นายเรือ สมุทรปราการ
error: Content is protected !!