วันพฤหัสบดี, 28 มกราคม 2564

ทหารสีน้ำเงิน หน่วยเคลื่อนที่เร็ว แจกจ่ายน้ำดื่ม ชาวบ้าน ตะโหมด พัทลุง น้ำท่วม

ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ของ สำนักงานทหารพัฒนาภาค 4
(สนภ.4 )นทพ./ศบภ.สนภ.4 นทพ. พร้อมรถยนต์ตรวจการณ์ และ เรือท้องแบน ออกแจกจ่ายน้ำดื่ม ให้กับราษฎร จำนวน 50 ครัวเรือน ที่ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์อุทกภัย
บ้านพรุนายขาว ม.6 ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง…. แม้จะเป็นเวลาค่ำ แต่ชาวบ้านเดือดร้อน ทหารสีน้ำเงิน ก็มา
error: Content is protected !!