วันเสาร์, 23 มกราคม 2564

จาก ชายแดนใต้ สู่ เขตแดน อันดามัน

จาก ชายแดนใต้
สู่ เขตแดน อันดามัน
“ผบ.กองเรือยุทธการ”
ล่องใต้ เยี่ยมกำลังพล
ฉก.นย.ใต้-ทัพเรือภาค 2-ภาค3
.
บิ๊กปู พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ (ผบ.กร.) ตรวจเยี่ยม กำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งที่ ทัพเรือภาคที่ 2 และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ณ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้กำลังในพื้นที่ ได้จัดเป็น หมวดเรือเฉพาะกิจ หมวดบินเฉพาะกิจ ชุดปฏิบัติการพิเศษ กองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 2 หน่วยปฏิบัติการทางน้ำหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน และหมวดบินเฉพาะกิจภาคใต้
นอกจากนั้น พล.ร.อ.สุทธินันท์ ยังไปตรวจเยี่ยม ทัพเรือภาคที่ 3 ที่ ฐานทัพเรือพังงา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
ทั้งนี้ กองเรือยุทธการ พร้อมปฏิบัติการทั้งสองฝั่งทะเล และสามพื้นที่ปฏิบัติการทัพเรือภาคอย่างสมดุล ตามแนวคิดระดับยุทธศาสตร์ที่ว่า “สองฝั่งมหาสมุทรและสามพื้นที่ปฏิบัติการ” หรือ “Two Oceans and Three Areas”
error: Content is protected !!