วันอังคาร, 19 มกราคม 2564

อบอุ่น

27 พ.ย. 2020
89
“อดีตนายกสมาคมแม่บ้านทัพไทย” ร่วมงาน33 ปี สมาคมฯ “เทิดทูนสถาบัน ทำงานจิตอาสา ร่วมพัฒนาครอบครัวกำลังพล” …”คุณอุ๊” ทำบุญ เพื่อเป็นสิริมงคล
“คุณอุ๊” บุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อม อุปนายกสมาคม และคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ในโอกาสครบปีที่ 33 โดยทำพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล
ก่อนจัดงาน ภายใต้แนวความคิด “เทิดทูนสถาบัน ทำงานจิตอาสา ร่วมพัฒนาครอบครัวกำลังพล”
โดยมี อดีตนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เช่น คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร , คุณน้อย ธนวันต์ ชูศรี คุณติ๋ม วีณา ชินวัตร คุณภรณีย์ จักกาบาตร์ คุณไก่ จิราพร ศรีสุวรรณ
คุณตั๋น จิราพรรณ เบญศรี ร่วมงาน
ที่ อาคารสโมสร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ
error: Content is protected !!