วันเสาร์, 23 มกราคม 2564

“โคก หนอง นา” ในเรือนจำทหาร

ผบ.ทร.”เยี่ยม “โคก หนอง นา โมเดล” เรือนจำทหารเรือ
น้อมนำพระราชดำริ”ในหลวง”
ต่อยอด ฝึกอาชีพ “ทหารผู้ต้องขัง”
รองรับ หลังพ้นโทษ และปลดประจำการ
พร้อม กำชับดูแล ผู้ต้องขัง
ห้ามใช้ความรุนแรง ลงโทษเกินกว่าเหตุ เป็นอันขาด
บิ๊กอุ้ย พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยม “เรือนจำ ฐานทัพเรือกรุงเทพ” ที่ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อดูการปฏิบัติงาน และ รับทราบปัญหา พร้อมรับฟัง ข้อเสนอแนะ และความต้องการของ กำลังพล ที่ดูแลเรือนจำฐานทัพเรือกรุงเทพ
รวมทั้ง ดูความเป็นอยู่ ผู้ต้องขังที่เป็นข้าราชการทหารเรือ ที่กระทำความผิดและต้องโทษ
รวมทั้งรับทราบแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการการควบคุมและขั้นตอนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจำ
และมอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสมในการควบคุม ดูแลผู้ต้องขัง ใหเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
พร้อมย้ำ ไม่ให้มีการใช้ความรุนแรง และการกระทำที่เกินกว่าเหตุในการลงโทษเป็นอันขาด
พร้อมได้เยี่ยมชมโครงการ “โคก หนอง นาโมเดล “ของเรือนจำ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ที่ได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาให้ผู้ต้องขัง ที่เป็นทหารกองประจำการ ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้
และจัดทำเป็นโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ต้องขังสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบ อาชีพ และดำรงชีวิตหลังจากที่พ้นโทษ
ต้องขัง และปลดประจำการจากกองทัพเรือ ไปแล้ว จะได้มีอาชีพ หาเลี้ยงตัวเอง
ทั้งการทำนา เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา ปลูกพืช การเกษตร
error: Content is protected !!