วันพฤหัสบดี, 28 มกราคม 2564

สหรัฐอเมริกา กระชับมิตร มอบ UAV แบบนี้ RQ-21 Blackjack ให้ ทัพเรือไทย

สหรัฐอเมริกา กระชับมิตร
มอบ UAV
แบบนี้ RQ-21 Blackjack
ให้ ทัพเรือไทย
เตรียมส่งทหารเรือไปฝึก ที่อเมริกา เป็นชุดแรก
ระบุ ไทย ถือเป็นชาติแรก ใน Indo-Pacific ที่ได้มี UAV แบบRQ-21 Blackjack นี้ ประจำการ
คาดใช้ในภารกิจ ศรชล. ที่ทำงานร่วมกับสหรัฐฯ อยู่แล้วด้วย
JUSMAGThai เปิดเผยในเพจ ว่า ไทย เป็นประเทศแรก ใน Indo-Pacific ที่ได้มี RQ-21 Blackjack Unmanned Aerial System
ที่ตอนนี้ ทร.และJusmagThai ได้ร่วมกันคัดเลือกนายทหารเรือ ที่ผ่านการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ ที่จะไปฝึกอบรมการใช้ UAV แบบนึ้ ในอีก 5 เดือนข้างหน้า ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 5 เดือน และจะถิอเป็น crewmembers จากไทยชุดแรก ของ RQ-21 Blackjack นี้
ทั้งนี้ JUSMAGThai ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าเป็นการจัดซื้อ หริอไม่ จำนวน เท่าใด
แต่มีรายงานข่าวจาก กองทัพเริอไทย ระบุว่า เป็น UAV ที่สหรัฐฯมอบให้ ทัพเรือไทย ตามคำร้องขอของ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ เมื่อครั้งเป็น ผบ.ทร. โดยมีJusmagThai ดำเนินการ
ที่คาดว่า จะนำมาใช้ในภารกิจ ของ ศรชล. (ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล-Thai Maritime Enforcement Command Center:TMECC) ที่มีการทำงานประสานใกล้ชิดกับ กกล.ภาคพื้นอินโดแปซิฟิค ของสหรัฐฯ และ หน่วย ปราบปรามยาเสพติด ของ US IndoPACOM ด้วย
——
Thailand is the first country in the Indo-Pacific to field the RQ-21 Blackjack Unmanned Aerial System. These highly trained Royal Thai Navy sailors completed a selective screening process, including rigorous English language testing, and will travel to the U.S. to attend training for the next 5 months to become the first RQ-21 Blackjack crewmembers for Thailand.
เพจ:JUSMAGThai
เพจ: Wassana Nanuam
error: Content is protected !!