วันพุธ, 20 มกราคม 2564

“One Mekong One Spirit”

“บิ๊กป้อม” ประชุมร่วม MRC ไทย-ลาว-กัมพูชา-เวียดนาม พัฒนาลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ร่วมผลักดันเป็น “แม่น้ำแห่งมิตรภาพ และสันติภาพ” มุ่งลดผลกระทบข้ามพรมแดน
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯ ในฐานะประธานกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย/หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) ครั้งที่ 27 และการประชุมร่วมระหว่าง คณะมนตรี กับกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนา ครั้งที่ 25 ผ่านระบบทางไกล ที่ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ
พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นายกฯเปิดเผยว่า
การประชุมในวันนี้ เพื่อหารือและกำหนดนโยบายความร่วมมือในการบริหารองค์กร ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง และกำหนดแนวทางความร่วมมือ กับประเทศหุ้นส่วนการพัฒน
โดยมีหัวหน้าคณะจากประเทศสมาชิก ได้แก่ รมว.ทส.สปป.ลาว
,รมว.ทส.เวียดนาม ,รมว.กระทรวงทรัพยากรน้ำและอุตุนิยมวิทยา กัมพูชา
และ คณะผู้แทนฝ่ายไทย เช่น นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนไทยสำรองในMRC ,ผู้แทนกรมเจ้าท่า ,กรมทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ แผนยศ.การพัฒนาลุ่มน้ำโขง10ปี (ปี64-68) และแผนยศ.องค์กรคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงระยะ5ปี(ปี64-68) ,แผนดำเนินงานของMRC(ปี64-65) ,แผนยศ.การจัดการสินทรัพย์ด้านสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำโขง(ปี64-68) และแผนแม่บทการคมนาคมขนส่งทางน้ำ
พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อผู้เข้าร่วมประชุม MRC ประเทศคู่เจรจา หุ้นส่วนการพัฒนาและองค์กรระหว่างประเทศ ว่าวันนี้ สิ่งที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ได้แก่ความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำร่วมกัน บนหลักการเจรจา
และฉันทามติภายใต้คำขวัญ “One Mekong One Spirit” ผ่านผู้แทนประเทศ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการร่วม
ทั้งนี้ประเทศไทยพร้อม สนับสนุนการรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การดูแลประชาชนในภูมิภาค และสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัย และเชื่อมั่นว่าการบูรณาการและการส่งเสริมความร่วมมือ เชิงสร้างสรรค์ในทุกระดับ ทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค จะเป็นโอกาสให้ MRC เป็นแกนกลางเชื่อมโยงประชากร สายน้ำ และวัฒนธรรม ที่จะผลักดันให้แม่น้ำโขง เป็นแม่น้ำแห่งมิตรภาพ และสันติภาพ ได้อย่างยั่งยืน
พล.อ.ประวิตร ยังได้กล่าวถึงความจริงใจของไทย ต่อประเทศสมาชิก ที่จะร่วม เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วน เพื่อความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน และเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของลุ่มน้ำโขง
รวมทั้งขอสนับสนุนให้เกิดการแบ่งปันประโยชน์เพื่อประชาชนของประเทศสมาชิก และการเข้าถึงน้ำสะอาด อย่างทั่วถึง เป็นธรรม ร่วมให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบข้ามพรมแดน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล เป็นแนวทางในการบริหารจัดการผ่านกลไกการเจรจา บนหลักการภายใต้สายน้ำเดียวกัน สายน้ำแห่งความเจริญรุ่งเรือง สายน้ำแห่งมิตรภาพ/สันติภาพ และเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความพูดว่า "THAILAND"
error: Content is protected !!