วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

ค่ายกล!!

วันนี้ ได้รู้จัก กรุงเทพฯ มากขึ้น
เมื่อ ไปแยกไหน ก็เจอ แต่ ตู้คอนเทนเนอร์
เราก็ต้องเดิน ลัดเลาะ
ตามตรอก ซอก ซอย เพื่อ ทะลุ ไปอีกทาง
….แถวเทเวศร์ นี่เอง
เดินมานานหลายปี
ก็เพิ่งรู้ว่า มี ตรอก ที่เต็มไปด้วย ทางแยก ภายใน ประหนึ่งค่ายกล
ตรอก ที่ไม่มีชื่อ แต่บ้านคน ในนี้ เพียบ!!
ถ้า เดินผิด เลี้ยวผิด อาจเข้าบ้าน ชาวบ้าน หรือเจอ ทางตัน ได้
.
ขอบคุณ ชาวบ้าน ที่บอกทาง มากๆ ค่ะ
error: Content is protected !!