วันพุธ, 27 มกราคม 2564

“บิ๊กตู่” ย้าย หมายงาน ทำเนียบฯ พรุ่งนี้ ไปใช้ ก.ต่างประเทศ

“บิ๊กตู่” ย้าย หมายงาน
ทำเนียบฯ พรุ่งนี้
ไปใช้ ก.ต่างประเทศ
หวั่น ทำเนียบฯได้รับผลกระทบจากการชุมนุม
ร่วม ประชุมกับผู้บริหารสภาธุรกิจสหรัฐ – อาเซียน US-ASEAN Business Council แบบ กึ่งออนไลน์
ทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า พรุ่งนี้ วันที่ 25 พ.ย. 63 พลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี จะเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารสภาธุรกิจสหรัฐ – อาเซียน (US-ASEAN Business Council) ในรูปแบบการประชุมกึ่งออนไลน์
โดยผู้บริหารบางส่วนที่อยู่ต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมผ่านทางไกล (Video Conference)
และผู้บริหารเจ้าหน้าที่ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยจะเข้าร่วมประชุม ที่ ก.การต่างประเทศ
การประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหารและผู้แทนภาคเอกชนจำนวน 89 คน จาก 38 บริษัท จาก 8 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ พลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สุขภาพและวิทยาศาสตร์ อาหารและการเกษตร การผลิตและภาษี การบริหารทางการเงิน การท่องเที่ยวและการคมนาคม เพื่อหารือถึงแนวทาง มาตรการของเศรษฐกิจไทยหลังโควิด-19
รวมทั้งรับฟังข้อเสนอจากนักธุรกิจสหรัฐอเมริกาเพื่อยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางที่น่าลงทุนในภูมิภาคอาเซียน โดยสภาธุรกิจสหรัฐ – อาเซียน มีกำหนดการพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง ๆ อีกด้วย
error: Content is protected !!