วันพุธ, 25 พฤศจิกายน 2563

ล้วงก้นวัว ทำผสมเทียม อยู่นี่ ก็ อีกหน้าที่ ของ ทหารพัฒนา

พร้อมสอดแทรก ความรู้
และแนวคิด ปกป้องสถาบันฯ
เตือน อย่าเชื่อ เป็นเหยื่อ เวบ-เพจ หมิ่นสถาบันฯ
.
“ชุดผสมเทียม”หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 43(นพค.43) สำนักงานทหารพัฒนาภาค4 (สนภ.4 นทพ.) “สถานี 43020101” บ้านทุ่งผีปั้นรูป ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ออกให้บริการผสมเทียมให้กับเเม่โค ของเกษตรกรในพื้นที่ อ.ป่าบอน อ.บางแก้ว และอ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
ด้วยน้ำเชื้อพันธ์ุ ตาก ลิมูซิน บราห์มัน และ ชาร์โรเลส์
โดยผสมเทียมโคจำนวน 14 ตัว ให้กับเกษตรกร 12 ราย และรักษาสัตว์ป่วย จำนวน 12 ตัว
ในภารกิจที่มาพบชาวบ้าน มาผสมเทียมให้วัว นี้ทหารพัฒนา ได้สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกร ผู้เลี้ยงโค โดยการเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ต่อๆกัน
พร้อมกันนั้น ได้พูดคุยรับฟังความเห็น ทัศนคติชาวบ้าน ต่อสถานการณ์บ้านเมือง ในขณะนี้ ไปด้วย รวมทั้ง การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วย
พร้อมเตือนให้ระมัดระวัง การกระจายข้อมูล และ เว็บไซต์ ที่หมิ่นสถาบัน และแนะนำ ให้ ห้ามกดไลค์ กดแชร์ และแสดงความคิดเห็นใดๆ ในเว็บไซต์ที่หมิ่นสถาบัน
ข้อมูล: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นทพ. บก.ทัพไทย
error: Content is protected !!