วันพุธ, 2 ธันวาคม 2563

114 ปี ทัพเรือ

114 ปี
7 อดีต ผบ.ทร.ร่วมงาน
“บิ๊กเสริฐ” แต่งเครื่องแบบทหารเรือ
11 เกจิ 11 วัด ทำพิธี
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ทำบุญทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันกองทัพเรือ 2563 ครบรอบปีที่ 114 ปี
ที่ท้องพระโรง พระราชวังเดิมธนบุรี
โดยมี 7 อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมงาน เช่น พลเรือเอก ประเจตน์ ศิริเดช พลเรือเอก ประเสริฐ บุญทรง บิ๊กช้าง พลเรือเอก ทวีศักดิ์ โสมาภา บิ๊กอุ๊ พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์ บิ๊กหรุ่น พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ บิ๊กตั้ม พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ เเละ บิ๊กนุ้ย พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ
โดยได้นิมนต์ พระภิกษุสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญพระพุทธมนต์และประกอบพิธีคือ สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระพรหมวิสุทธาจารย์ วัดเครือวัลย์วรวิหาร พระธรรมรัตนดิลก วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พระธรรมราชานุวัตร วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร พระเทพปริย์ติมุนี วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร พระราชปัญญารังสี วัดชิโนรสารามวรวิหาร พระพิมลภาวนาภิธาน วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร พระปริย์ติวโรปการ วัดนาคกลางวรวิหาร พระครูสุตคุณวุฒิ วัดอินทารามวรวิหาร พระครูสิริสุตวราภรณ์ วัดป่ามหาไชย จังหวัดสมุทรสาคร และ พระครูธรรมธร สุวรรณ กุสลญาโณ วัดท่ากุ่ม จังหวัดสุพรรณบุรี
ก่อนหน้านั้น พลเรือเอกชาติชาย คุณแอ้ จุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ทำบุญตักบาตร ที่ ลานหน้าอาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม
โดยมีคณะทหารชั้นผู้ใหญ่ตลอดจนกำลังพลจากหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลเข้าร่วมพิธี
และทำพิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม และ กองบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยาน เพื่อความเป็นสิริมงคล
ทั้ง พระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายในท้องพระโรงชั้นใน ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระบรมราชานุสาวรีย์และศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบวรรูปพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลเจ้าพ่อหนู พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และ ศาลเจ้าพ่อมังกรแก้ว
วันกองทัพเรือ ยึดถือเอาวันที่ 20 พฤศจิกายน เพราะ เมื่อวันนี้ ในปี 2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดโรงเรียนนายเรืออย่างเป็นทางการ ณ พระราชวังเดิม ธนบุรี กับได้พระราชทานพระราชหัตถเลขาในสมุดเยี่ยมของโรงเรียนนายเรือ ความว่า “วันที่ 20 พฤศจิกายน ร.ศ.125 เราจุฬาลงกรณ์ ปร. ได้มาเปิดโรงเรียนนี้ มีความปลื้มใจ ซึ่งได้เหนการทหารเรือ มีรากหยั่งลงแล้ว จะเปนที่มั่นสืบต่อไปในภายน่า”
นอกจากเป็นวันกองทัพเรือแล้ว ยังเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนายเรือ อีกด้วย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการก่อตั้งสถาบันหลักของกองทัพเรือ ซึ่งถือเป็นรากฐานของการพัฒนากิจการทหารเรือ มาจนปัจจุบัน
error: Content is protected !!