วันพุธ, 2 ธันวาคม 2563

ผ้าห่ม กองทัพไทย ถึงมือ ชาวบ้าน ชาวเขา เชียงดาว เชียงใหม่ พร้อมรับความหนาว

19 พ.ย. 2020
59
พันเอก จิรายุ จิตธรรม ผบ.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32(นพค.32 ) สนภ.3 นทพ. นำกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน มอบผ้าห่มและเครื่องกันหนาวให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว
และมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นให้กับ คนชราและผู้พิการของ บ้านขุนคอง หมู่ 6 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
error: Content is protected !!