วันอังคาร, 1 ธันวาคม 2563

“เสื้อเกราะ” เป็นยุทธภัณฑ์ควบคุม

กลาโหม ยังไม่อนุมัติให้ นักข่าว ใส่เสื้อเกราะ ทำข่าวการชุมนุม หลัง ฝ่ายความมั่นคง ประเมินสถานการณ์การชุมนุม แล้ว ชี้ ยังไม่เหมาะสม เสื้อเกราะ เป็นยุทธภัณฑ์ควบคุม เผย จะตั้งจุดคัดกรอง ดูแลความปลอดภัย แทน
.
พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กลาโหม กล่าวถึง กรณีที่ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจำประเทศไทย หรือ FCCT ร้องขอให้ผู้สื่อข่าว มีและใช้เสื้อเกราะ เพื่อความปลอดภัยระหว่างทำข่าวการชุมนุมของกลุ่มต่างๆภายใต้กฎหมาย ว่า
“เสื้อเกราะ” เป็นยุทธภัณฑ์ควบคุม ภายใต้พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ 2530 กำหนดให้มีได้เฉพาะส่วนราชการทหาร ตำรวจ ส่วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ที่มีภารกิจในการป้องกัน ปราบปรามและเสี่ยงภัย และไม่อนุญาตให้บุคลลทั่วไปมีไว้ในครอบครอง
“ ฝ่ายความมั่นคงได้พิจารณา ถึงความเหมาะสมต่อสถานการณ์แล้ว ยังไม่มีความจำเป็นที่ผู้สื่อข่าวต้องมีใช้เสื้อเกราะ ในการทำข่าว
อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยของผู้ชุมนุม เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจะให้ความสำคัญกับจุดคัดกรองในทุกพื้นที่ชุมนุม และร่วมเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยของทุกฝ่ายใกล้ชิดมากขึ้น และจะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันด้วยความระมัดระวังอย่างถึงที่สุดภายใต้กรอบกฎหมายที่กำหนด
พร้อมทั้งต้องขอความร่วมมือผู้ชุมนุมทุกกลุ่มให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐและไม่ใช้ความรุนแรงต่อกัน เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
………
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ข้อความพูดว่า "auky த ยังไม่ไฟเขียว ยัง เขียว ให้นักข่าวใส่เสื้อเกราะ สื้อ นัก ข่าว ใส่ ข่าว ม็อบ"
error: Content is protected !!