วันพุธ, 2 ธันวาคม 2563

“บิ๊กบี้” ขึ้นเหนือ ตรวจชายแดน

“บิ๊กบี้” ขึ้นเหนือ
ตรวจชายแดน
ยก “ราชวงศ์จักรี”
สถาบันพระมหากษัตริย์
พัฒนา พื้นที่ภาคเหนือมายาวนาน
ดูแลประชาชน
สั่งหน่วยทหาร สานต่อ
โครงการพระราชดำริ
ศูนย์การเรียนรู้ฯ
บิ๊กบี้ พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ ภาคเหนือ กองทัพภาค3 กองกำลังผาเมือง พร้อม บิ๊กเดฟ พลเอกพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผช.ผบ.ทบ. อละ บิ๊กหนุ่ย พลเอก ธรรมนูญ วิถี ผช.ผบ.ทบ.
พลเอกณรงค์พันธ์ กล่าวว่า
ได้ย้ำให้หน่วยทหารสานต่องานโครงการพระราชดำริ ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือมาอย่างยาวนาน
สถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอยู่มากมาย
ศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่3จะได้ใช้ศักยภาพของหน่วยทหารในการสานต่อโครงการต่างๆให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง
“ในพื้นที่ภาคเหนือ สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สานต่อมาถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ในราชวงศ์จักรี ได้ทุ่มเททรงอุทิศพระวรกาย ในการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือเป็นอย่างมาก ตลอดระยะเวลาหลายสิบปี
เราจะเห็นได้จากโครงการพระราชดำริต่างๆการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชนเผ่า ที่อยู่ในภาคเหนือที่มีหลากหลายอยู่อย่างภายใต้ เศรษฐกิจพอเพียงและอยู่อย่างอยู่ดีกินดี โดยเฉพาะในด้านการเกษตรด้านการค้าขายกับต่างประเทศ “
ซึ่งกองทัพบก กองทัพภาคที่3 และหน่วยทหารก็ได้มาดูแลศูนย์ต่างๆเหล่านี้ด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเหล่านี้ว่าหน่วยได้นำมาใช้ประโยชน์หรือสานต่อหรือพัฒนาอย่างไร ให้ดีขึ้นเพื่อประชาชน ให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ตัวอย่าง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนือ ที่เยาวชนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้”ผบ.ทบ.กล่าว
error: Content is protected !!