วันอังคาร, 1 ธันวาคม 2563

งาน 114 ปี รร.นายเรือ

“แม่ทัพเรือ อุ้ย”
ร่วมงาน 114 ปี รร.นายเรือ
อดีต ผบ.รร.นายเรือ กลับถิ่น อบอุ่น
รำลึก “ร.5” ผู้ทรงหยั่งราก ทหารเรือ ลงแล้ว “
.
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนายเรือ ครบรอบ 114 ปี
ที่ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
โดยมี ผบ.โต้ง พลเรือโท ไกรศรี เกษร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ต้อนรับ
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดโรงเรียนนายเรืออย่างเป็นทางการ ณ พระราชวังเดิม ธนบุรี
กับได้พระราชทานพระราชหัตถเลขาในสมุดเยี่ยมของโรงเรียนนายเรือ ความว่า “วันที่ 20 พฤศจิกายน ร.ศ.125 เราจุฬาลงกรณ์ ปร. ได้มาเปิดโรงเรียนนี้ มีความปลื้มใจ ซึ่งได้เหนการทหารเรือ มีรากหยั่งลงแล้ว จะเปนที่มั่นสืบต่อไปในภายน่า”
กองทัพเรือ จึงได้ถือเอาวันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันกองทัพเรือ และเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนายเรือ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการก่อตั้งสถาบันหลักของกองทัพเรือ ซึ่งถือเป็นรากฐานของการพัฒนากิจการทหารเรือ ให้มีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคง สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
error: Content is protected !!