วันอังคาร, 1 ธันวาคม 2563

ทัพเรือ จัด “5ส.”

“สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย”
รับ 114 ปี วันกองทัพเรือ
“บิ๊กอุ้ย-บิ๊กแมว” ระดมกำลังพล
ทำความสะอาด เขตบ้านพัก
บิ๊กอุ้ย พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เปิดกิจกรรม 5 ส. : “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย” ของกองทัพเรือ 2564 ที่ อาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่บางนา
โดยมี บิ๊กแมว พลเรือเอก สมชาย ณ บางช้าง ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ในฐานะ ประธานคณะกรรมการบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ พร้อมกำลังพลและครอบครัว ร่วมพิธี
เพื่อปรับปรุงแก้ไขและรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ทั้งในสถานที่พักอาศัย และสถานที่ทำงาน ซึ่งจะสามารถช่วยให้กำลังพลมีคุณภาพชีวิตที่ดี และการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และ ช่วยเสริมสร้างความสามัคคีแล้ว ยังสร้าง ความเป็นระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงานตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ได้มอบให้หน่วยต่างๆนำไปปฏิบัติ ในด้านสวัสดิการ โดยให้หน่วยต่าง ๆ ดำเนินการจัดการ เรื่องสวัสดิการที่พักของกองทัพเรือทั้งบ้านพักหน่วย และบ้านพักส่วนกลาง ของกองทัพเรือ ต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ และมีรูปแบบการบริหารจัดการ ที่มีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน
พลเรือเอก สมชาย กล่าวว่า “กิจกรรม 5 ส. เนื่องในโอกาสวันกองทัพเรือ 20 พฤศจิกายน 2563 มีโครงการประกวดบ้านพัก และอาคารที่พักอาศัย ด้วย ชื่อกิจกรรม “หน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่ เหล่านาวีมีสุข”
โดยได้กำหนดให้หน่วยควบคุมอาคาร ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบอาคารที่พักส่วนกลางของหน่วยจำนวน 11 พื้นที่ และหน่วยที่มีบ้านพักของหน่วย จำนวน 19 หน่วย จัดกิจกรรมพร้อมกันทั้งกองทัพเรือ และกำหนดให้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
Kitti Roschan และคนอื่นๆ อีก 226 คน
แชร์ 4 ครั้ง
error: Content is protected !!