วันพุธ, 2 ธันวาคม 2563

“ในหลวง”ทรงพระอักษร ให้ประชาชนที่เฝ้าฯ รับเสด็จฯ

14 พ.ย. 2020
28
จะสั้น หรือ จะยาว
แต่เปี่ยมความหมาย
ทรงตั้งพระทัย ทรงพระอักษร
ให้แก่พสกนิกร ทุกคน
.
“ชาติไทย คนไทย แสนวิเศษ “
“ทำถูกทำดี ไม่คิดร้าย หรือใจร้าย”
.
“ในหลวง”ทรงพระอักษร ให้ประชาชนที่เฝ้าฯ รับเสด็จฯ ในวโรกาส ที่เสด็จทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานครสาย “เฉลิมรัชมงคล” หลายคน หลายข้อความ แตกต่างกันไป แต่ล้วนเปี่ยทความหมาย
“ชาติไทย คนไทย แสนวิเศษ มีวัฒนธรรม มีน้ำใจ ความเป็นไทยคือ ความรักความอบอุ่น มาจาก การตั้งใจทำดี มีความรัก และเมตตา สามัคคี ทำในสิ่งที่ถูก มีธรรมะ ทำถูกทำดี ไม่คิดร้ายหรือใจร้าย มีความนับถือในความจริงและความดี
“ใจเมตตา นึกถึงชาติ และส่วนรวม รักซึ่งกันและกันเข้าไป เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อความสุขและมั่นใจของชาติ ประชาชน”
“ชาติไทย คนไทยแสนวิเศษ มีวัฒนธรรม มีน้ำใจ ความเป็นไทยคือ ความรัก ความอบอุ่น…”
“ขอบใจในความรัก ขอบใจที่รักชาติ ขอบใจที่ทำดี ขอให้เจริญๆ”
พร้อม ลงพระนามาภิไธย บนพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทาน แก่ประชาชน
ภาพ : สำนักพระราชวัง,พระลาน
error: Content is protected !!