วันอังคาร, 1 ธันวาคม 2563

“แม่ทัพเรืออุ้ย” ลงภาคใต้ เยี่ยม ทัพเรือภาค3

“แม่ทัพเรืออุ้ย”
ลงภาคใต้
เยี่ยม ทัพเรือภาค3
หน่วยรบ ฝั่งตะวันตก
ย้ำ ภารกิจหลายมิติ
ท้าทาย ต้องใส่ใจ ติดตามดูแล
24 ชั่วโมง
.
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมหน่วยของกองทัพเรือในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ 3 อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
โดยมี ผบ.จอร์ช พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3 ต้อนรับ
พลเรือเอก ชาติชาย กล่าวกับกำลังพลว่า ขอบคุณกำลังพลทุกนายที่มาให้การต้อนรับ ทัพเรือภาคที่ 3 ถือเป็นหน่วยกำลังรบ ที่สำคัญของกองทัพเรือที่มีภารกิจสำคัญ ในการรักษาอธิปไตยทางทะเลโดยมีพื้นที่รับผิดชอบทางภาคใต้ฝั่งอันดามัน
และมีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่เป็นศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 3
ทัพเรือภาคที่ 3 มีภารกิจต่างๆที่ต้องรับผิดชอบในหลากหลายมิติ ซึ่งทุกภารกิจล้วนมีความท้าทาย และจะต้องให้ความใส่ใจในการติดตามดูแลโดยอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้การปฏิบัติต่างๆโดยส่วนใหญ่จึงต้องมีรูปแบบการปฏิบัติงานที่ต้องมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆหลายภาคส่วนที่ต้องทำให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
error: Content is protected !!