วันอังคาร, 1 ธันวาคม 2563

32 ลูกทัพฟ้า กักตัวที่บ้าน Home Quarantine 6 นาย เสี่ยงสูง

32 ลูกทัพฟ้า
กักตัวที่บ้าน Home Quarantine
6 นาย เสี่ยงสูง
หลังร่วมประชุมCobra Gold กับ ทหารเกาหลี ติดโควิด
พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะ โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้แถลงถึงเหตุการณ์ที่มีผู้แทนจากกองทัพสาธารณรัฐเกาหลี ที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย การฝึกร่วม/ผสมCobra Gold 2021 ที่ โรงแรมสิรินพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ณ สนามบินอินชอน ในระหว่างเดินทางกลับเข้าประเทศ นั้น
จากการตรวจสอบในส่วนของกองทัพอากาศ มีกำลังพลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ จำนวน 32 นาย แบ่งเป็น ผู้มีความเสี่ยงสูง ซึ่งร่วมประชุมในกลุ่มเดียวกันกับผู้ตรวจพบเชื้อ จำนวน 6 นาย และผู้มีความเสี่ยงต่ำ คือเข้าร่วมการประชุมในส่วนอื่นๆ จำนวน 26 นาย
โดยกองทัพอากาศได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรค ดังนี้
1. นำกำลังพลทั้ง 32 นาย เข้ารับการตรวจสารคัดหลั่ง (SWAP TEST) ครั้งแรก ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2563 ผลตรวจทุกนายออกมาเป็นลบ (ไม่พบการติดเชื้อ) และจะเข้ารับการตรวจในครั้งที่สองประมาณสัปดาห์หน้า
2. ให้กำลังพลทั้งหมดกักตัวอยู่ที่บ้านพัก (HOME QUARANTINE) เพื่อสังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน
3. เน้นย้ำกำลังพลและครอบครัว ให้ปฏิบัติตามมาตรการดูแลและป้องกันตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม และการหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีความแออัดเป็นต้น
ทั้งนี้ พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กำชับให้กรมแพทย์ทหารอากาศ ดูแลกำลังพลและครอบครัวอย่างใกล้ชิด ทั้งการสอบสวนโรค การเฝ้าสังเกตอาการ และการให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติตนต่างๆ
ตลอดจนได้เน้นย้ำให้กำลังพลทุกหน่วยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และกระทรวงสาธารณสุขให้คำแนะนำอย่างเคร่งครัด
error: Content is protected !!