วันพุธ, 2 ธันวาคม 2563

ฉลามอันดามัน

ฉลามอันดามัน
ปฏิบัติการบิน เหนือ ท้องทะเล อ่าวไทย
กองบิน 7 ประกอบกำลัง Gripen 39 C/D จาก 701 Shark และ 702 Orca SAAB 340 AEW ฝึกปฏิบัติการ SHARK” Elephant Walk
ในการใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
Network Centric
.
นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 สั่ง ประกอบกำลังขนาดใหญ่ จาก ฝูงบิน 701 และฝูงบิน 702 ร่วมฝึกปฏิบัติการ โดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง Network Centricในภารกิจปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล เหนือพื้นที่อ่าวไทย
โดย เครื่องบิน พร้อมปฏิบัติการบินทุกเครื่อง 100 %
:กองทัพอากาศ
error: Content is protected !!