วันพุธ, 2 ธันวาคม 2563

“ผช.ทูตทหารมาเลเซีย” พบ “บิ๊กเฒ่า”

“ผช.ทูตทหารมาเลเซีย” พบ “บิ๊กเฒ่า”ยัน หนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข ชายแดนใต้ ต่อ เพื่อความสงบสุขของประชาชน ไทย…/ทูตทหารปากีสถาน
เดืนหน้า ฝึกทางทหารร่วมกันในทุกระดับ
“บิ๊กเฒ่า” พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย รอง ปลัดกลาโหม ต้อนรับ Col. Muhammad Tayyab ผู้ช่วยทูตทหาร สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ประจำกรุงเทพฯ
พันเอก วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกล่โหม เผยว่า ในการหารือ ทั้งสองประเทศต่างชื่นชมความสัมพันธ์อันดีของสองประเทศ
โดยเฉพาะการเสด็จเยือนปากีสถานของ ร.9และ ร.10
รวมถึงความสำเร็จในการฝึกทางทหารร่วมกันในทุกระดับที่ผ่านมา และจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้นต่อไป
นอกจากนี้ พล.ร.อ. สมประสงค์ ยังต้อนรับ พลจัตวา Baharuddin bin Ahmad ผชท.ทหาร มาเลเซีย ประจำกรุงเทพฯ ในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่
โดยได้ขอบคุณ และชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีส่วนเสริมสร้างความสัมพันธ์ และผลักดัน ความร่วมมือทางทหาร ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้นำระดับสูง
นอกจากนี้ ยังขอบคุณ มาเลเซีย ที่มีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดใช้แดนภาคใต้
ผชท.ทหาร มาเลเซีย ได้ขอบคุณ กลาโหม สำหรับการสนับสนุนและความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
และยืนยันว่า มาเลเซีย พร้อมดำรงบทบาทผู้ประสานงานในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. ต่อไป เพื่อความสงบสุขของประชาชนและเสถียรภาพของประเทศ
นอกจากนี้ ยังขอบคุณ พลเอกประยุทธ์ ที่ได้ส่งมอบห้องแยกผู้ป่วยเคลื่อนที่ (ตู้ความดันลบ) ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ของ มาเลเซีย และจะใช้เป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาโดยตนเองต่อไป
error: Content is protected !!