วันอังคาร, 1 ธันวาคม 2563

“แอร์บูล” กลับถิ่น Hercules

“แอร์บูล” กลับถิ่น Hercules
เยี่ยม กองบิน6
ในฐานะ ผบ.ทอ.
ที่เติบโต จาก กองบิน 6 ดอนเมือง
บิ๊กแอร์ พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย “อ.น้อง” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน 6
โดยมี ผู้การเหม่ง นาวาอากาศเอก ชนะรัฐ จันทรุเบกษา ผู้บังคับการกองบิน 6 และ คุณนุชยา จันทรุเบกษา ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 6 ต้อนรับ
ทั้งนี้ เป็นการกลับมาหน่วยเก่า ในฐานะที่ บิ๊กแอร์ เติบโตมาจากกองบิน6 นี้ เป็นนักบินลำเลียง C130 เคยเป็น ผู้การฝูงบิน 601 Lucky และ ผู้การกองบิน6 แต่วันนี้ กลับมา ในฐานะ ผบ.ทอ. อีกคน ที่เป็นนักบินลำเลียง และ โตจาก กองบิน6
: กองทัพอากาศ
error: Content is protected !!