วันอังคาร, 2 มีนาคม 2564

มีทางออก ?!

“บิ๊กตู่” ชี้ ทุกปัญหา ย่อมมีทางออก
ถ้าทุกคนจริงใจ
แต่ ต้องแก้ไขกันด้วยกฏหมาย.
และ กติกาของบ้านเมือง
.
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ตอบคำถาม ที่ว่า จะใช้วิธีใดในการแก้ไขปัญหาและสร้างความปรองดอง ว่า ผมไม่เคยต้องไปชี้นำว่า จะต้องแก้ไขกันอย่างไร แต่เชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกอยู่แล้ว ถ้าหากทุกคนจริงใจ
และมาช่วยกันคิดและทำในสิ่งที่มีความเป็นไปได้ และเป็นไปตามขั้นตอน กลไก และกฎหมายที่มีอยู่ เราก็แก้ไขกันด้วยกฏหมาย เพราะเราอยู่กันด้วยกฏหมาย ทุกประเทศถ้าไม่มีกฎหมาย ก็อยู่กันไม่ได้
ประชาธิปไตย ก็ต้องมีกฎหมายเป็นหลัก เพื่อที่จะทำให้ไม่เกิดผลกระทบซึ่งกันและกัน เราต้องดำเนินการโดยหลักของความถูกต้อง บนหลักของกฎหมาย กติกาของบ้านเมือง แล้วต้องเป็นวิธีปฏิบัติที่คนส่วนใหญ่ของประเทศยอมรับได้ อย่าลืมว่าเรามีประชากรเกือบ 70 ล้านคน
ผมเองก็สนับสนุนทุกทางที่ใครจะเสนอหนทางออกให้กับประเทศไทยในหลากหลายความคิด
ผมยืนยันว่าผมรับฟังทุกฝ่าย แล้วยังคิดว่าการร่วมพูดคุยยังเป็นทางออกที่ดีที่สุดให้กับทุกปัญหาเสมอไป
ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่อยากพูดกับพวกเรา ซึ่งต้องช่วยกันทำให้บ้านเมืองของเราเดินหน้าต่อไปได้ โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่กำลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ผมพยายามทุ่มเท สติปัญญาและเวลาให้กับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ร่วมกับฝ่ายเศรษฐกิจทุกกระทรวง ทั้งในคณะรัฐมนตรีด้วย หลายอย่างก็คล้ายๆ กันในทุกประเทศ ไม่มีความแตกต่างในเรื่องที่เกิดจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิดฯ
error: Content is protected !!