วันอาทิตย์, 28 กุมภาพันธ์ 2564

ราชสีห์ ดูแลบ้านเมือง!!

08 พ.ย. 2020
60
“แม่ทัพภาค 4”
ยก กำนัน 290 ตำบล
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ทำหน้าที่ เป็น “ราชสีห์ “
พิทักษ์บ้านเมืองของเรา
ชี้ การลงมือทํา คือคําตอบ
.
พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พบปะกำนัน 290 ตำบล จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการสัมมนาบทบาทผู้นำท้องที่กับการมีส่วนร่วมในการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในนามผู้แทนของปลัดฉิ่ง นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย. มาบรรยายพิเศษเพื่อนำข้อมูล องค์ความรู้ มาแลกเปลี่ยน เติมเต็ม และหนุนเสริมในบทบาทหน้าที่ ของกำนันทั้ง 290 ตำบลของจังหวัดชายแดนภาคใต้
และไปปรับให้เข้ากับสถานการณ์ในพื้นที่ช่วยงานภาครัฐ และฝ่ายความมั่นคง
นอกจากนั้นยังมีการแถลงผลการสัมมนาในหัวข้อสำคัญที่เกี่ยวกับนโยบายของ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ได้วางไว้เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา 5 ลำดับเร่งด่วนที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม ระดมความคิดเห็น แสวงหาทางออก ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา พัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
“ทำหน้าที่ของราชสีห์ ในการพิทักษ์บ้านเมืองของเราให้สมความมุ่งหวังที่ทางราชการได้คาดหวังไว้เพื่อประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราต่อไป” พลโท เกรียงไกร กล่าว
ทั้งนี้ ผลของงาน จะบ่งชี้ถึงความสำเร็จ ด้วยการ”ลงมือทำ คือคำตอบ”
error: Content is protected !!