วันอังคาร, 9 มีนาคม 2564

7 นักเรียนนายร้อย จปร. ฝึกงาน ชายแดนใต้

7 นักเรียนนายร้อย จปร.
ฝึกงาน ชายแดนใต้
เหล่าทหารราบ
ก่อนเตรียม เรียนจบ
เข้ารับราชการ เป็นนายทหาร
“บิ๊กโม” พลโท จิรเดช กมลเพ็ชร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.นายร้อย จปร.)
ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามวิชาการศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยตามเหล่าทหารราบ ที่เลือกรับราชการ ของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
โดยมี แม่ทัพเกรียง พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ต้อนรับ
พร้อมร่วมรับประทานอาหาร กับทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 ผลัดที่ 2 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152
โดยมี พันเอก ธนุตม์ พิศาลสิทธิวัฒน์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 152 พันโท เอกนฤน ปานบุญ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 152 พันโท พัสวี โปชะดา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 และ พันโท จตุพล ศรีเกตุ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 ร่วมต้อนรับ
นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563 ที่มาฝึกศึกษาในพื้นที่ ประจําปี 2563 มี 7 นาย
กำหนดการฝึกศึกษาภาคสนาม ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 โดยเลือกการฝึกภาคสนาม ที่กรมทหารราบที่ 152 เพื่อศึกษาเรียนรู้ภูมิประเทศ วิชาการฝึก ภาคสนามของเหล่าทหารราบ
อีกทั้งการปฏิบัติราชการสนาม ในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
และยังได้มีโอกาสรับฟังแนวทางการรับราชการ จากแม่ทัพภาค 4 และผู้บังคับบัญชาจากกรมทหารราบต่าง ๆ
โดยมีกำหนดในการศึกษา และฝึกภาคสนาม เป็นเวลา 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 ถึง 8 พฤศจิกายน 2563
error: Content is protected !!