วันเสาร์, 6 มีนาคม 2564

“บิ๊กแขก”

06 พ.ย. 2020
201
“บิ๊กแขก”
อยู่ชายแดนใต้2 วันเต็ม
เยี่ยมลูกน้อง 5หน่วย
ให้กำลังใจ-สนับสนุนที่สิ่งที่ขาด
ยัน ยึดตามแนวทางยุทธศาสตร์พระราชทาน”เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา”
สนับสนุนการปฏิบัติงาน สมช.-กอ.รมน.ภาค 4 (ส่วนหน้า)-,ศอบต.
.
หลังนอนค้างในพื้นที่ ….แล้ว บิ๊กแขกพลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. และคณะ ก็ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่(นพค.41 )สนภ.4 นทพ. ต่อ ที่ ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
โดยรับฟังการบรรยายสรุป ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาและการปฏิบัติในห้วงต่อไป
พร้อมให้โอวาทแก่กำลังพล เน้นย้ำการปฏิบัติในการทำงานตามแนวทางยุทธศาสตร์พระราชทาน”เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา”
และ สนับสนุนการปฏิบัติงาน สภาความมั่นคงแห่งชาติ และ กอ.รมน.ภาค 4 (ส่วนหน้า),ศอบต.เพื่อเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ ตามข้อเน้นย้ำของ พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
และร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต.
โดยมี พล.ต. กฤษณ์ จันทรนิยม ผอ.สนภ.4 นทพ. และ ผบ.นพค.41 สนภ.4 นทพ. พร้อมกำลังพล ให้การต้อนรับ
error: Content is protected !!