วันพุธ, 3 มีนาคม 2564

“ปลัดฯณัฐ-บิ๊กอุ้ย” นำทัพจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

“ปลัดฯณัฐ-บิ๊กอุ้ย”
นำทัพจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
ล้างถนน ล่องเรือเก็บขยะ
รอบชุมชน วัดโพธิ์-ท่าเตียน
พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อม บิ๊กอุ้ย พลเรือเอกชาติชาย ศรีวรขาน ผบ.ทร. เพื่อนรัก ตท.20 ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร (วัดโพธิ์) และชุมชนท่าเตียน
โดยมีคุณเปิ้ล รมิดา อินทรเจริญ นายกสมาคมภริยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม คุณกานต์กนิษฐ์ แห้วสันติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เขต1 กรุงเทพมหานคร และคุณเกรียงไกร โอฬารพันธุ์สกุล ร่วมตรวจเยี่ยมการทำความสะอาดในแม่น้ำเจ้าพระยาและจุดบริการประชาชน
โดย มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 800 คน ทั้ง กำลังพลจิตอาสาจากหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งประชาชนจิตอาสาในพื้นที่รอบศาลาว่าการกลาโหม
โดยำความสะอาดตามพื้นที่ ได้แก่ ถนนวังหลังและภายในวัดโพธิ์ ถนนมหาราช ถนนสนามไชย ซอยเศรษฐการ
และ ล่องเรือไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเก็บขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำ
และจัดจุดบริการ และช่วยเหลือประชาชน จุดแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน จุดตั้งเต้นท์ตัดผม จุดตรวจสุขภาพประชาชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มาใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย
error: Content is protected !!