วันอังคาร, 9 มีนาคม 2564

วางตัวเป็นกลาง ?!

“บิ๊กป้อม” สั่ง ผู้ว่าฯ-ข้าราชการมหาดไทย-จนท.รัฐ วางตัวเป็นกลางทางการเมือง เลือกตั้ง นายกฯอบจ. เลือกตั้งท้องถิ่น ยัน นักการเมืองห้ามเกี่ยวข้อง
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2564
โดยประชุมผ่านระบบ Video Conference ไปยังทุกจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังนโยบายทั่วประเทศ
พลเอกประวิตร กล่าวถึงการวางตัวของผู้ว่าฯ-ข้าราชการมหาดไทย และจนท.รัฐ ในการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า ก็ต้องวางตัวเป็นกลาง ห้าม จนท. และฝ่ายการเมือง นักการเมือง เข้าไปเกี่ยวข้อง
error: Content is protected !!