วันศุกร์, 5 มีนาคม 2564

ผู้ช่วยทูตทหาร รายงานตัว ผบ.ทหารสูงสุด

05 พ.ย. 2020
186
บิ๊กแก้ว พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ต้อนรับ คณะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศ ประจำกรุงเทพฯ พร้อมคู่สมรส ในโอกาสเข้าแนะนำตัวต่อ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และภริยา ที่ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศ มีจำนวน 23ประเทศ เช่น เครือรัฐออสเตรเลีย เนการาบรูไนดารุสซาลาม แคนาดา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย รัฐอิสราเอล ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี รัฐคูเวต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรสวีเดน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
และถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเมื่อ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้ารับตำแหน่ง ใาทรโดยคณะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศ ประจำกรุงเทพฯ พร้อมคู่สมรส จะเข้าแนะนำตัวอย่างเป็นทางการ
ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพไทย กับ คณะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศ ประจำกรุงเทพฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานและการปฏิบัติราชการในโอกาสต่อไป
error: Content is protected !!