วันอังคาร, 9 มีนาคม 2564

“บิ๊กบี้” เปรียบ ทุกภาคส่วน เหมือน “จิ๊กซอว์” ต่อเติมกัน

“บิ๊กบี้” เปรียบ
ทุกภาคส่วน
เหมือน “จิ๊กซอว์” ต่อเติมกัน
ชี้ ทหารพราน เป็น กำลังสำคัญที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน ขออดทน เสียสละ
ชี้ ไม่ว่าจากไหน ศาสนาใด ทุกคนล้วนเป็นคนไทยด้วยกัน
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมด้วยพลโท เกรียงไกรศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และคณะ ไปตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 42 ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
ให้ทุกคนยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อดทน พร้อมเข้าใจในความแตกต่างภายใต้ สังคมพหุวัฒนธรรม เข้าใจกันอยู่ร่วมกันบนผืนแผ่นดินไทย
พลเอก ณรงค์พันธ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ติดตามการปฏิบัติงานของทุกหน่วยมาโดยตลอด ซึ่งทุกหน่วยทำได้ดีเยี่ยม สถานการณ์ลดลง ประชาชนในพื้นที่อุ่นใจ หน้าที่ของกำลังพลทุกคน คือการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และดูแลประชาชนในทุกโอกาสทุกเรื่องที่เราสามารถทำได้ เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ให้เกิดความเกื้อกูลกัน
ไม่ว่าเราจะมาจากที่ไหน ศาสนาใด แต่ทุกคนมาที่นี่เพื่อมาช่วยกันมาช่วยเหลือประชาชน ซึ่งล้วนเป็นคนไทยด้วยกัน ภายใต้ประเทศไทย
โดยเฉพาะกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน ถือเป็นกำลังที่สำคัญที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน
อยากฝากให้ทุกคนได้มุ่งมั่นทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เสียสละ ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง เพราะทุกภาคส่วนเสมือนจิ๊กซอว์ ที่จะต้องต่อกันให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
error: Content is protected !!