วันอังคาร, 9 มีนาคม 2564

นี่ก็ งาน ทหาร !!

04 พ.ย. 2020
74
“ผู้การฯทหารพัฒนา 42”
ลงพื้นที่ ยะหา ยะลา
ส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มสตรีทำขนมจีนอบแห้ง
เพื่อให้มีรายได้ที่ยั่งยืน
พันเอก รณชัย เวียงวงษ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงพื้นที่ ชุมชนบ้านเจาะกลาดี ม.8 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา เพื่อสนับสนุน ทั้งการให้คำปรึกษาและสมทบทุนประเดิม กลุ่มสตรีทำขนมจีนอบแห้ง ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชน กลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้
ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพภายในชุมชนให้สามารถ สร้างงานสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
error: Content is protected !!