วันอาทิตย์, 28 กุมภาพันธ์ 2564

“บิ๊กบี้” ไม่กลัวไมค์ ให้สัมภาษณ์สื่อ แต่เฉพาะ ภารกิจ ไม่พูด ปมการเมือง

“บิ๊กบี้” ไม่กลัวไมค์
ให้สัมภาษณ์สื่อ
แต่เฉพาะ ภารกิจ
ไม่พูด ปมการเมือง
ตรวจแนวชายแดน ไทย-มาเลเซีย ทางทะเล กำชับคุมชายแดน
สกัดโควิดฯ
ยึด “สตูล โมเดล” ในทุกด่านชายแดน
.
ปกติไม่ค่อยให้สัมภาษณ์ แต่ ลงพื้นที่ จ.สตูล วันนี้…..พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เพื่อติดตามสถานการณ์การดูแลพื้นที่แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ทางทะเล จ.สตูล และ เยี่ยมให้กำลังใจแก่กองกำลังป้องกันแนวชายแดน
ได้ให้สัมภาษณ์ สื่อมวลชนในพื้นที่ จ.สตูลด้วย
พลเอก ณรงค์พันธ์ กล่าวว่า มาตรวจชายแดนวันนี้ เพื่อมาดูมาตรการต่างๆ โดยเฉพาะมาตรการป้องกันชายแดน ซึ่งภารกิจของกำลังป้องกันชายแดน
นอกจากจะดูแลแนวชายแดนในเรื่องของการป้องกันภัยด้านความมั่นคง อย่างยาเสพติด หรือการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย แล้ว
ปัจจุบันประเทศเราต้องเผชิญกับภัยคุกคาม อีกอย่างที่สำคัญ นั่นคือภัยจากโรคระบาด โควิด 19 ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีการป้องกันการระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆ ทั่วโลก
เพราะฉะนั้นกำลังป้องกันชายแดนถือเป็นกำลังสำคัญที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือดูแลเรื่องดังกล่าว เพราะเป็นด่านแรกที่สกัดกั้น ไม่ให้เชื้อลักลอบเข้าสู่ประเทศของเรา โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและอุ่นใจให้แก่ประชาชน
โดยเฉพาะที่ จ.สตูล ถือว่าเป็นจุดสำคัญของชายแดน เนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งทางบกและทางน้ำ สามารถลักลอบเข้ามาได้หลายช่องทาง แต่ที่นี่ประชาชนมีความเข้มแข็ง ตระหนักและมีความเข้าใจในเรื่องโควิดอย่างมาก
พร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี ทั้งการช่วยเป็นหู เป็นตา เฝ้าระวังหมู่บ้านชุมชนของตน
และเป็นสิ่งที่น่าดีใจ คือ ทุกภาคส่วนได้ให้เห็นความสำคัญและร่วมมือกัน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ ทำให้พื้นที่ชายแดนทางด้านนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดี ถือเป็นโมเดลที่จะสามารถนำไปปรับใช้กับชายแดนด้านอื่นๆ ได้ต่อไป
ส่วนปัญหาสถานการณ์ชายแดนทางภาคใต้ ที่ผ่านมาการดูแลพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ได้ยึดเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเพราะสถานการณ์โดยรวมดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ไม่กังวลใจในเรื่องนี้ เพราะทุกฝ่ายทุกส่วนมีความมุ่งหวังอยากเห็นพื้นที่เกิดความสงบสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
error: Content is protected !!