วันอาทิตย์, 7 มีนาคม 2564

“เจ้าฟ้าหญิง สิริวัณณวรี” ทรงประทานสัมภาษณ์ Jonathan Miller เสริม พระราชดำรัส “ในหลวง”

“เจ้าฟ้าหญิง สิริวัณณวรี”
ทรงประทานสัมภาษณ์
Jonathan Miller
เสริม พระราชดำรัส “ในหลวง”
We love them all the same.
ว่า เรารักคนไทย ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
ยัน ประเทศไทยสงบสุข
เรามีความสุข และ มันเป็น Real Love
Jonathan Miller, ได้ เสนอรายงานข่าวใน Channel4News หลังจาก ในหลวง ได้ให้สัมภาษณ์ สั้นๆ We love them all the same. (ไม่ว่า ประชาชนที่รักพระองค์ หรือ คนที่ประท้วงอยู่บนถนน เรียกร้องการปฏิรูปสถาบันฯ)และ Thailand is the land of Compromise.แล้ว
.
ทรงมีรับสั่งให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงมาชี้แจงเพิ่มเติม กับ Jonathan Miller ต่อ ว่า
We love Thai people. No matter what. And this country is peaceful. I love it. I’m very happy. This is a real love. As you can see, Right?
( เรารักคนไทย ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นอย่างไร
และนี่คือประเทศ ที่สงบสุข เรารักประเทศไทย เรามีความสุขมาก นี่ คือความรักที่แท้จริง อย่างที่คุณได้เห็นนี้แล้ว ใช่มั้ย)
คลิป: Channel4News
error: Content is protected !!