วันอังคาร, 9 มีนาคม 2564

ชู 3 นิ้ว สลอน I love you รับ “บิ๊กตู่” พร้อมกำลังใจ “นายกฯสู้ๆ” ที่ สมุย สุราษฎร์ฯ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เข้ากราบนมัสการพระครูถิรบุญญากร เจ้าอาเจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์แหลมสอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีประชาชนมารอต้อนรับ
นายกฯ กล่าวถึงการเดินทางมาเกาะสมุยว่า มาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและโครงการต่าง ๆ ที่รัฐบาลได้ขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์โควิด-19 แล้ว ซึ่งไทยสามารถควบคุมและดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จนเป็นที่ยอมรับในระดับต้น ๆ ของโลกเกิดจากความร่วมมือของประชาชนทุกฝ่ายที่ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น
ทั้งนี้ รัฐบาลมีการผ่อนคลายมาตรการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำก็ให้สามารถเดินทางมาประเทศไทยได้
พร้อมกับมีแนวทางบรรเทาผลกระทบและการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคโควิด-19 เช่น การสนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง เกษตรกร และผู้มีรายได้น้อย ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง เพื่อส่งเสริมการจ้างงานในระดับพื้นที่ ควบคู่ส่งเสริมการลงทุนและการจ้างงานในภาพรวม
รวมทั้งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ทั้งการเยียวยาช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ลูกหนี้ SMEs และลูกหนี้ภาคธุรกิจ (Corporate) การเตรียมมาตรการรองรับการฟื้นตัวของธุรกิจในระยะต่อไป มาตรการส่งเสริมการจ้างงาน มาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย โครงการคนละครึ่ง
โดยขณะนี้มีกิจการที่ลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งแล้วกว่า 4แสนร้าน
ขอเชิญชวนให้คนเกาะสมุยใช้โครงการคนละครึ่งให้มากขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเงินตรงไปสู่ประชาชน
ในด้านการท่องเที่ยวว่า รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น การเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA (STV)
โดยปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เช่น นักท่องเที่ยวจากจีน โดยมีสถานที่รองรับในการกักตัวเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
รวมทั้งยังมีโครงการเราเที่ยวด้วยกัน การกระตุ้นและส่งเสริมไทยเที่ยวไทยเพิ่มเติม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
รวมทั้ง รัฐบาลกำลังหาวิธีการให้คนไทยมาท่องเที่ยวให้มากขึ้น เช่น การสนับสนุนให้คนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาท่องเที่ยวในภาคใต้ หรืออาจจัดแพคเกจคนอีสานสู่ใต้ เป็นต้น เพื่อสร้างรายได้และอาชีพให้คนในพื้นที่
นายกฯ ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันทำงานเพื่อพัฒนาเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้มีความเจริญก้าวหน้า ภายใต้แนวคิด “รวมใจ ไทยสร้างชาติ” ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันสำคัญทำให้การพัฒนาโครงการต่าง ๆ ไปสู่ความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกับย้ำว่า ประชาชนไทยมีหลักยึดคือสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
error: Content is protected !!