วันจันทร์, 8 มีนาคม 2564

“ในหลวง” ทรงขอให้ คนไทย “ช่วยกันรักประเทศไทย

“ในหลวง” ทรงขอให้ คนไทย
“ช่วยกันรักประเทศไทย
และพี่น้องประชาชน
รักบ้านเรา รักพี่น้องร่วมชาติ
ด้วยความเมตตา
และร่วมสามัคคี
ทำความดี”
.
หลังเสร็จสิ้น พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรง พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือ พระแก้วมรกต ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวังแล้ว….พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินี ได้เสด็จพระราชดำเนิน ออกมาพบปะทักทายพสกนิกร ที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ
ที่เปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” กึกก้อง
โดย ได้ทรงพระอักษร บนพระบรมสาทิสลักษณ์ ที่พสกนิกรมาเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ บริเวณถนนหน้าพระลาน พระบรมมหาราชวัง
โดยมีใจความว่า
“ช่วยกันรักประเทศไทย
และพี่น้องประชาชน
รักบ้านเรา รักพี่น้องร่วมชาติ
ด้วยความเมตตา
และร่วมสามัคคี
ทำความดี”
:Thaipost
error: Content is protected !!