วันอาทิตย์, 28 กุมภาพันธ์ 2564

ทบ.ต้อนรับ ทหารใหม่ ทบ.ผลัด2/63 1-3 พ.ย.

“บิ๊กบี้”สั่ง ผบ.หน่วย ใส่ใจทุกรายละเอียด สิทธิ-สวัสดิการ-ความเป็นอยู่อาหารแต่ละมื้อ
ปรับฝึก 6 จาก 10 สัปดาห์ยึด มาตรการ New Normal
เปิดค่าย ให้ญาติเยี่ยมชมแจง เบี้ยเลี้ยงเงินเดือน เครื่องแต่งกาย การรักษาพยาบาล
.
ผู้พันหวาน พ.ต.หญิง จุฑาทิพย์ วุฒิรณฤทธิ์ ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ในห้วงวันที่ 1-3 พ.ย.63กองทัพบกเปิดค่ายและหน่วยทหารทั่วประเทศต้อนรับทหารกองประจำการผลัดที่ 2/2563 ที่จะเข้าประจำการตามห้วงเวลาที่ทางราชการกำหนด
โดยกองทัพบกจะดำเนินการฝึกและการพัฒนาศักยภาพทหารใหม่ในทุกมิติสู่ ภายใต้มาตการการควบคุมCOVID19 และการดำเนินชีวิตแบบใหม่(New Normal) อย่างเคร่งครัด
ขณะเดียวกันหน่วยฝึกทุกหน่วยได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด โดยเมื่อเข้าประจำการ จะได้รับการฝึกเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ในหลักสูตรพื้นฐานและแบบธรรมเนียมทหาร พร้อมกับการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายเพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ
ในวันรายงานตัวทหารใหม่ หน่วยฝึกทั่วประเทศจะเปิดโอกาสให้ครอบครัวและญาติเข้าชมสถานที่ฝึก โรงนอน ที่ออกกำลังกาย โรงประกอบเลี้ยง ทำความรู้จักกับผู้บังคับบัญชาของหน่วยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงชี้แจงให้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่ทหารกองประจำการได้รับ อาทิ เบี้ยเลี้ยงเงินเดือน เครื่องแต่งกาย การรักษาพยาบาล และได้รับการคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันชีวิตที่กองทัพบกจัดทำประกันชีวิตให้
ทั้งนี้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้ ผู้บังคับบัญชาของหน่วยทหารได้ดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่ในทุกรายละเอียด โดยเฉพาะเรื่องสิทธิและสวัสดิการ และความเป็นอยู่พร้อมกับให้หน่วยทหารดูแลอาหารในแต่ละมื้อให้เป็นไปตามหลักโภชนาการ เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง. มีความพร้อมสำหรับรับการฝึกและการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายต่อไป
ทหารกองประจำการถือว่าเป็นกำลังพลหลักที่สำคัญของกองทัพบก อีกส่วนหนึ่งที่กองทัพบกได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ในการเสริมสร้างกำลังรบให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความพูดว่า "ทบ. ทบ.ต้อนรับ ต้อนรั ทหารใหม่ ใหม ทบ.ผลัด2/63 -ผลัด 2/63 Open House เปิดค่าย ให้พ่อแม่ชม พร้อมชี้แจงสิทธิ สวัสดิการ"
error: Content is protected !!