วันอังคาร, 9 มีนาคม 2564

“เสธ.โต้ง” เปิด”ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำฯ”กองเรือลำน้ำ

“ผบ.กุ้ง” ระดม 166ทหารเรือชุดประดาน้ำ
29 เรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ เรือจู่โจมลำน้ำ เรือยางท้องแข็ง เรือยาง เรือพยาบาล และเจ็ทสกี
พร้อมดูแลประชาชนวันลอยกระทง
โทร.1696
“เสธ.โต้ง” พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ เสนาธิการทหารเรือ เปิด”ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เนื่องในวันลอยกระทง 2563 “
ที่ หมวดเรือที่ 3 กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ถนนอรุณอมรินทร์
กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง ในส่วนของกองทัพเรือ
โดยมี ผบ.กุ้ง พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ ฯฝ

ทั้งนี้เพราะในวันลอยกระทงของทุกปี จะมีประชาชนมาลอยกระทงตามลำแม่น้ำเจ้าพระยา และมีการสัญจรของเรือท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงมักเกิดอุบัติเหตุทางน้ำบ่อยครั้ง
กองทัพเรือ จึงได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทงขึ้นโดยมีภารกิจเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยการลาดตระเวน เฝ้าระวังในพื้นที่รับผิดชอบ
โดยเฉพาะบริเวณที่มีการจัดงานเทศกาลลอยกระทง สวนสาธารณะ รวมถึงท่าเรือที่มีประชาชนมาใช้บริการสัญจรทางน้ำ
โดยประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐและเอกชน เช่น กองบังคับการตำรวจน้ำ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว กรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร โดย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร วชิรพยาบาล รวมถึง มูลนิธิ/หน่วยงานกู้ภัย และโรงพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทางน้ำ เป็นไปอย่างทันต่อเหตุการณ์
สำหรับพื้นที่รับผิดชอบโดยตรงจะรับผิดชอบ ตามลำแม่น้ำเจ้าพระยา รวม 3 พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่ระหว่าง สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึง สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ,
พื้นที่ระหว่างท่าเรือบางนา ถึง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
และพื้นที่ระหว่างโรงเรียนนายเรือ ถึง อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า
โดยเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น.
ซึ่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่จัดเข้าร่วมในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ ประกอบด้วย กำลังพลประจำเรือ ชุดประดาน้ำ รวมจำนวนประมาณ 166 นาย เรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ เรือจู่โจมลำน้ำ เรือยางท้องแข็ง เรือยาง เรือพยาบาล และเจ็ทสกี รวมจำนวน 26 ลำ
พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต อุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำ
ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เนื่องในวันลอยกระทง กองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2412 6963 และ 0 2475 3093 – 4 และสายด่วนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ 1696 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
error: Content is protected !!