วันพฤหัสบดี, 4 มีนาคม 2564

“แท็คทีม”ภาคเหนือ

“อ.แหม่ม-ธรรมนัส-จุ๊บจิ๊บ” ลงพื้นที่ จ.น่าน ช่วยคนพิการ มีอาชีพ มีรายได้
พร้อม เยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย
โปรโมท ลำไยคุณภาพ ชาวสวนน่าน
“อ.แหม่ม”ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน พร้อมด้วย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อติดตามความคืบหน้า และให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของจังหวัดน่าน
โดยมี “น้องจุ๊บจิ๊บ” ภริยา ผู้กองธรรมนัส ร่วมคณะด้วย
และร่วมกิจกรรมการจ่ายเงินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยปี 2563 จังหวัดน่าน
และโครงการประชาสัมพันธ์การผลิตลำไยคุณภาพของเกษตรกรชาวสวนลำไย
ที่ ห้องประชุมจังหวัดน่าน โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
และได้เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพแก่คนพิการจังหวัดน่าน ที่ สมาคมคนพิการทุกประเภท จ.น่าน เลขที่ 304 หมู่ 5 ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน มีสมาชิกกลุ่มประมาณ 200 คน
จัดวิทยากรให้ความรู้การทำพรหมเช็ดเท้าและการตัดเย็บเสื้อผ้า พร้อมมอบจักรเย็บผ้าและอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพของกลุ่มคนพิการด้วย
ที่ผ่านมามีทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้การสนับสนุนการฝึกอาชีพอย่างต่อเนื่อง เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฝึกทำเบเกอรี
error: Content is protected !!