วันอังคาร, 2 มีนาคม 2564

พระกฐินพระราชทาน ทัพไทย

30 ต.ค. 2020
99
“บิ๊กแก้ว”นำทัพไทย
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
วัดทองนพคุณ
พร้อม หน่วยแพทย์ทหาร ดูแลประชาชน
มอบอุปกรณ์กีฬา ให้เด็กๆ
.
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ที่ วัดทองนพคุณ พระอารามหลวง แขวงคลองสาน
วัดทองนพคุณ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เดิมชื่อวัดทองล่าง สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา ต่อมาพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (ทองจีน ไกรฤกษ์) ได้บูรณะซ่อมแซม และถวายให้เป็นพระอารามหลวงในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และบูรณปฏิสังขรณ์อีกครั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันมี พระธรรมเจดีย์ เป็นเจ้าอาวาส
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กองบัญชาการกองทัพไทย ได้กระทำสืบเนื่องมาเป็นประจำทุกปี
งานนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มอบอุปกรณ์การศึกษา ตู้ยาและเวชภัณฑ์ให้กับโรงเรียวัดทองนพคุณ พร้อมมอบเวชภัณฑ์ให้กับวัดทองนพคุณ พระอารามหลวง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
และ ตรวจเยี่ยมชุดแพทย์เคลื่อนที่ของกองบัญชาการกองทัพไทยร่วมกับโรงพยาบาลตากสิน ซึ่งให้บริการแก่ประชาชน โดยมีบริการตรวจรักษาโรค บริการทางทันตกรรม บริการคำปรึกษาด้านยา รวมถึงบริการตรวจวัดสายตาและแจกแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุ
error: Content is protected !!