วันอังคาร, 2 มีนาคม 2564

งานกีฬาสี รร. แม่ทัพ4 ก็มา!

29 ต.ค. 2020
178
งานกีฬาสี รร.
แม่ทัพ4 ก็มา!
พบปะเด็กๆเยาวชน
เตือน คนไทยต้อง ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ชี้ ความคิดที่อิสระ เห็นต่างได้
แต่ต้องมีสติ รู้คิด
เปิดกว้าง
เคารพเสียงส่วนใหญ่
ให้เกียรติกัน
พูดคุยด้วยหลักการ
ไม่ใช้ความรุนแรง
แม่ทัพภาค4 เปิดงานกีฬา “รุ่งโรจน์เกมส์ ” จะนะ สงขลา
KK.พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อม ผบ.ต้น พลตรีศานติ ศกุนตนาค ผบ.พล.ร.5 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน รุ่งโรจน์เกมส์ ครั้งที่ 22 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ภายใต้แนวคิดและสโลแกนที่ว่า “กีฬาสร้างมิตรไมตรี ร่วมสร้างสามัคคีสู้ภัย covid-19”
โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,400 คน คณะครูและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมอีกเป็นจำนวนมาก
แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “ได้เห็นรอยยิ้มน้อง ๆ ที่แสดงออกมาอย่างมีความสุข ผู้ใหญ่ก็พลอยมีความสุขไปด้วย
การแสดงกิจกรรม การเตรียมการแข่งขันในวันนี้มั่นใจว่าต้องผ่านการร่วมมือ รวมพลังกันมาแล้ว ทุกอย่างจึงมีความพร้อมสมบูรณ์ออกมาดี ขบวนพาเหรดมีความสร้างสรรค์ผ่านภูมิปัญญาและความคิดของเด็ก ๆ ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนการตระหนักรับรู้ ทั้งเรื่องภัยยาเสพติด การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รวมถึงคนไทยต้องประเทศไทย ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ขอให้นักกีฬาน้อง ๆ นักเรียน เข้าใจเกมส์การแข่งขันกีฬา มีน้ำใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รับฟังความคิดเห็นของส่วนรวม เพื่อนำทีมไปสู่การแข่งขันที่เกิดชัยชนะ กิจกรรมกีฬาต่าง ๆ เหล่านี้เป็นการกล่อมเกลาน้อง ๆ เด็ก ๆ ให้ไปสู่ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ในการจะทำหน้าที่รับผิดชอบ สังคม และประเทศชาติต่อไป
การแสดงออกต่าง ๆ เป็นการเปิดโอกาสและประสบการณ์โลกแห่งการเรียนรู้ ความคิดที่อิสระ ความคิดเห็นต่างทุกคนทำได้ แต่ต้องมีสติ รู้คิด ความเห็นมันสามารถเปิดกว้างได้ แต่ต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่ ยอมรับและให้เกียรติซึ่งกันและกัน พูดคุยด้วยหลักการไม่ใช้ความรุนแรง
ทุกคนมีบทบาท และมีส่วนร่วมที่จะนำพาสันติสุขมาสู่พื้นที่บ้านเกิดเราได้อย่างแน่นอน”
error: Content is protected !!