วันเสาร์, 6 มีนาคม 2564

ทบ.ตั้ง”ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน”ชป.กร. เสริม “อาสาสมัครกิจการพลเรือน:อส.กร.

29 ต.ค. 2020
536
ทบ.ตั้ง”ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน”ชป.กร.
เสริม “อาสาสมัครกิจการพลเรือน:อส.กร.
กรมกิจการพลเรือนทบ.
หวังให้เป็นจิตอาสา ช่วย เป็นหูเป็นตา สกัดกั้น แรงงานต่างด้าวลอบเข้าไทย
ชายแดน แม่สอด ตาก-ระนอง
ช่วยคุมโควิดฯ และให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในชุมชน
.
.
“บิ๊กติ่ง” พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองเสนาธิการทหารบก และ โฆษกกองทัพบก ลงพื้นที่ ชายแดนไทย-เมียนมา อ.แม่สอด จ.ตาก ในความรับผิดชอบของ กองกำลังนเรศวร
ในการบริหารจัดการการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่ชายแดนกองทัพบก
พลโท สันติพงศ์ ระบุว่ากองทัพบกได้ดำเนินการสนับสนุนรัฐบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้ง 6 ด้าน คือ 1. ด้านการสกัดกั้นการนำเข้าเชื้อจากต่างประเทศ
2. ด้านการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในประเทศ 3. ด้านสาธารณสุขและการแพทย์ 4. ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 5. ด้านการสื่อสารเชิงรุก 6. ด้านการช่วยเหลือประชาชนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
ทั้งนี้ มีการตั้ง ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ชป.กร.) โดยมีชุดอาสาสมัครกิจการพลเรือน(อส.กร.) เป็นกลุ่มประชาชนอาสาสมัครเป็นผู้ช่วยในการสร้างความตระหนักรู้ การป้องกันการเผยแพร่และการป้องกันการติดเชื้อของประชาชน และภาพรวมของการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ทหาร, พลเรือน, ตำรวจ ภายใต้การกำกับภาพรวมของทางจังหวัดในการบริหารพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง
รวมทั้งที่ จ.ระนอง ด้วย เพิ่อให้ดูแลพื้นที่ชายแดนไม่ให้มีการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยไม่ผ่านการคัดกรอง ต้องช่วยกันบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนให้ปลอดภัยปลอดเชื้อด้วยมาตรการต่างๆ อย่างเต็มศักยภาพ
และ การสร้างให้ประชาชนรู้เท่าทัน รู้ป้องกันตนเองและติดตามการแพร่ระบาดของเชื้อ ด้วยกลไกมวลชนของกองทัพบก
error: Content is protected !!